Phòng: 3
WC: 2
Diện tích: 130m²
Full nội thất
Giá: 45 triệu/tháng

𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝟖 𝐌𝐈𝐃𝐓𝐎𝐖𝐍 𝟑𝐏𝐍 𝟏𝟑𝟎𝐦𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐭𝐫
1704359455 903 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝟖 𝐌𝐈𝐃𝐓𝐎𝐖𝐍 𝟑𝐏𝐍 𝟏𝟑𝟎𝐦𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐭𝐫
1704359456 108 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝟖 𝐌𝐈𝐃𝐓𝐎𝐖𝐍 𝟑𝐏𝐍 𝟏𝟑𝟎𝐦𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐭𝐫
1704359456 601 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝟖 𝐌𝐈𝐃𝐓𝐎𝐖𝐍 𝟑𝐏𝐍 𝟏𝟑𝟎𝐦𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐭𝐫
1704359457 466 𝐂𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐌𝟖 𝐌𝐈𝐃𝐓𝐎𝐖𝐍 𝟑𝐏𝐍 𝟏𝟑𝟎𝐦𝟐 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟒𝟓𝐭𝐫

Anh Chị có nhu cầu xem nhà liên hệ em Siêu
Hotline: 0932 349 133 (zalo/ viber)
Email: thanhsiel@gmail.com

Rate this post

Có thể bạn quan tâm: